Бу сайт гитарада уйнарга өйрәнергә багышланган.

Сайтта Сез үзөйрәткеч таба аласыз ,дәресләр сезгә аккордларны, гитаранын төзелешен һәм гитарада уйнау кагыйдәләрен өйрәтер. Шулай ук Сез гитарара сайларга, аны көйләргә һәм кылларын сузарга өйрәнерсез. Сайтыбызда татар җырларының сүзләрен һәм аларга аккордлар таба алырсыз. Сайт Сезгә күп юллар ачыр диеп өметләнәм!

Безнең сайтны күпмегә бәялисез?